Exhibition Cobra – Rummet

Til min udstilling i Cobra-Rummet har jeg valgt at gå i dialog med den oprindelige historie
og arkitektur fra Bregnerød/ Arkitekthytten hvor Cobra-loftet kommer fra. Jeg har grebet
det an som et arkitektonisk og metodisk modsvar til selve Cobra- Rummet. Dels har jeg
reageret på loftets absolutte fylde og dominans i rummet, der kræver et massivt
modsvar. Dels har jeg metodisk gået helt anderledes til værks ved at benytte mig af en
gennemkalkuleret metodik, som modsvar til Cobra bevægelsens stræben efter
spontanitet og direkte udsagn.
Det oprindelige gulv i Arkitekthytten har jeg genskabt og trukket tilbage til Cobra loftet,
ja i sit afsæt oprindeligt, men genskabt i en artificiel og urørlig version.
Jeg ”blokerer” vinduerene med en afstøbning af forskallingsbrædder, genskabt med den
oprindelig textur men i indfarvet resin der giver noget gennemskin i det indendørs rum og
skaber et møde med det ”orange” gulv og resonerer en ny virkelighed.